štvrtok 7. augusta 2014

B4 vírus, ktorý zmenil svet - 3. ČASŤ

 3. Kapitola


Krok...Ďaľší...Viac krokov...Pridaj! Alebo nie! Kráčaj ráznejšie a vyrovnaj sa! Ovládaj svoje myšlienky! Upokoj sa! Dýchaj! Chodba. Dvere a ďaľšie! Zober preukaz! Miestnosť B4!

Dych sa mi spomalil a srdce sa prudko rozbúchalo, keď konečne nastala hodina nástupu na začatie výkonu služby. Nemo som sledovala dvere, vnímala len dunenie vlastných krokov a tlkot srdca. Zastavila som sa, aby som pľúcam darovala tak vzácny kyslík, o ktorý som ich pred chvíľou drzo obrala.
Plná napätia som pristúpila k dverám a naposledy som sa zhlboka nadýchla. Potom som vybrala preukaz obyvateľa pracujúceho na oddelení výskumu vírusu a priložila som ho na identifikačné pole. To isté som zopakovala s mojou dlaňou. Identifikátor na mieste priložených prstov dôkladne overil otlačky a sfarbil sa do zelena. Dvere miestnosti B4 sa s hukotom otvorili. Vstúpila som dnu.
                   
 §10
   ods. 11
         Identifikácia obyvateľa
     pred vstupom na pracovisko

Každý obyvateľ Objektu bezpečnosti je povinný pred vstupom na pracovisko prejsť identifikačnou previerkou.

Ak obyvateľ touto previerkou neprejde a bude zistená skutočnosť, že sa snažil podviesť systém, bude predvolený pred poriadkovú komisiu a patrične potrestá.
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára