streda 1. januára 2014

B4 vírus, ktorý zmenil svet - 2. ČASŤ


2. Kapitola


Pomaly som otvorila oči a zhlboka som sa nadýchla. Cez pootvorené okno vnikli do mojej izby slnečné lúče a studený vzduch. V tom mi v hlave utkvela jediná zmysluplná vec. Už o deň budem tam, už o deň budem jednou z nich. O necelých 24 hodín oblečiem belasú uniformu, dostanem čestný preukaz pracovníka oddelenia výskumu a vstúpim do miestnosti 101. Začnem písať príbeh, o ktorom snívam už celé roky


§3
odsek III.
Vyjadrovanie emócii v objekte bezpečnosti

V Objekte bezpečnosti je prísne zakázané preukazovať akékoľvek emócie na verejnosti.
Ak niektorý z obyvateľov Objektu bezpečnosti toto pravidlo poruší, bude predvedení pred poriadkovú komisiu Objektu.
Obyvatelia môžu emócie prejavovať výhradne len v súkromnom sektore.


Vstala som z postele a prikročila k oknu. Oboma rukami som odstrčila záves a nazrela som na priestor.


§ 1
odsek IV.
Definovanie priestoru


Slovom „Priestor“ označujeme všetko, čo nie je súčasťou Objektu bezpečnosti.
Obyvatelia Objektu bezpečnosti majú prísny zákaz pohybovať sa v Priestore.
Osoby, ktoré bez povolenia opustia Objekt bezpečnosti a vydajú sa do Priestoru budú potrestané najvyšším trestom – smrťou.
Vstup do Priestoru majú povolení len pracovníci oddelenia výskumu vírusu a príslušné strážne orgány Objektu bezpečnosti.


Zosmutnela som pri pohľade na všetko to, čo sa nachádza mimo brán Objektu bezpečnosti. Desiatky rozkladajúcich sa tiel pokrývali ulice. Tie veci napáchnuté hnilobou a smrťou boli kedysi osobami z mäsa a kostí presne ako ja. Striaslo ma a mráz mi prešiel po chrbte, keď som na to pozerala. Zrazu sa otvorila brána a von vyviedli jedného z obyvateľov. Zaznel výstrel, muž klesol na kolená a následne tvárou tvrdo narazil na betónom pokrytú zem. Od tej chvíle nebol človekom, stal sa vecou. Bratovrahom, zradcom systému, zločincom, vyvrheľom. Jednou z tých vecí, ktoré nás desia. Z tých, ktoré pridávajú na temnote. Do očí mi okamžite vnikli slzy. Muži zo ZZ sa pobrali dnu a telo zanechali napospas infikovaným obyvateľom, ktorí unikli ruke zákonu. Obyvateľom, ktorí sa dostali za hranice Objektu bezpečnosti. Zahnala som myšlienky na to, aký svet sa skrýva za bránami a zahľadela som sa na mračnami pokrytú oblohu. Jej nečistota mi naháňala hrôzu. Aby som ju zahnala, okamžite som opäť zatiahla závesy a pobrala som sa do kúpeľne.

23 hodín ! Prebleslo mi mysľou, keď som schádzala po betónových schodoch do kuchyne.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára